OPĆINSKI SUD U SPLITU

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL

I. Gundulića 29, Split

 

Sutkinja Sonja Meštrović

predsjednica izvanparničnog odjela

tel. 021/387-803

 

Sutkinja Tatjana Čaljkušić

tel. 021/387-679

 

Sudac Vlado Madunić

tel. 021/387-675

  

Lucija Kokan

voditelj zemljišne knjige

tel. 021/387-678

fax. 021/387-680  

 

Naputak:  

Zk odjel radi sa stankama svakim radnim danom i to u vremenu od 8-12 sati.

Protokol zk odjela radi svakim radnim danom i to u vremenu od 8-10,30 i od 11-13,30 sati.

 

POPIS POTREBNIH DOKUMENATA ZA UPIS STANA (Zs) UKNJIŽBA

 

Darovanje

· Prijedlog (2x)

· Ugovor o darovanju*

· Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)

· Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

 

Fiducijarni prijenos

· Prijedlog (2x)

· Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika

· Pristojba - oslobođena

 

Hipoteka

· Prijedlog (2x)

· Ovjereni ugovor o kreditu*

· Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa.

Ako je isprava javnobilježnički solemnizirana oslobođena je od pristojbe.

 

Kupoprodaja

· Prijedlog (2x)

· Ugovor o kupoprodaji*

· Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)

· Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

 

Ostavina

· Službeno: rješenjem o nasljeđivanju uknjižba se vrši automatski

· Stranka:

· Prijedlog (2x)

· Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti

· Matični broj nasljednika

 

Prijenos u zemljišnu knjigu

· Prijedlog (2x)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Privremena mjera

· Službeno: vrši se automatskim putem

· Stranka:

· Prijedlog (2x)

· Dokaz od strane suda (Rješenje)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Prvoupis - Otkup stana

· Prijedlog (2x)

· Ugovor o kupoprodaji*

· Potvrda o amortizaciji ili ugovor o korištenju stana

· Pristojba od 25,00 kn

*I prodavatelj i kupac trebaju izvršiti ovjeru potpisa.

 

Prvoupis - Etažno vlasništvo

· Prijedlog (2x)

· Ugovor o kupoprodaji*

· Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)

· Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

 

Zamjena

· Prijedlog (2x)

· Ugovor o zamjeni*

· Pristojba od 250,00 kn

*Svi sudionici trebaju izvršiti ovjeru potpisa.

 

 


UKNJIŽBA BRISANJA

 

Doživotnog uživanja

· Prijedlog (2x)

· Smrtni list

· Izjava o dobrovoljnom odricanju sa izvršenom ovjerom potpisa

· Pristojba od 50,00 kn

 

Malodobnosti

· Prijedlog (2x)

· Rodni list (JMBG)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Zabilježbe spora

· Službeno: vrši se automatskim putem

· Stranka:

· Prijedlog (2x)

· Rjeđenje/Odluka suda

· Pristojba od 50,00 kn

 

Hipoteke

· Prijedlog (2x)

· Izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju sa izvršenom ovjerom potpisa
vjerovnika (ako pravno osobu predstavlja fizička osoba onda se zahtjeva
i potvrda iz registra Trgovačkog suda o ovlaštenju fizičke osobe)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Privremene mjere
Dražbe
Dražbenog ročišta

· Vrši se službenim putem

 


ISPRAVAK

 

Adrese stanovanja

· Prijedlog (2x)

· Uvjerenje o promjeni adrese stanovanja(MUP)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Broja katastarske čestice, kućnog broja i naziva ulice

· Prijedlog (2x)

· Uvjerenje od katastra (Prijavni list)

· Pristojba od 50,00 kn

 


ZABILJEŽBA

 

Spora

· Prijedlog (2x)

· Dokaz da se vodi postupak (kod suda ili drugog nadležnog tijela - primjerak tužbe)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Starateljstva

· Prijedlog (2x)

· Rješenje Centra za socijalnu skrb sa klauzulom pravomoćnosti

· Pristojba od 50,00 kn

 

Ugovora o doživotnom uzdržavanju

· Prijedlog (2x)

· Ugovor*

· Pristojba od 50,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa.

 

 

POPIS POTREBNIH DOKUMENATA ZA UPIS STVARNIH I DRUGIH PRAVA (Z) UKNJIŽBA

 

 

UKNJIŽBA

 

Darovanje

· Prijedlog (2x)

· Ugovor o darovanju*

· Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)

· Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

 

Fiducijarni prijenos

· Prijedlog (2x)

· Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika

· Pristojba - oslobođena

 

Hipoteka

· Prijedlog (2x)

· Ovjereni ugovor o kreditu*

· Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa.

Ako je isprava javnobilježnički solemnizirana oslobođena je od pristojbe.

 

Kupoprodaja

· Prijedlog (2x)

· Ugovor o kupoprodaji*

· Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)

· Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

 

Ostavina

· Službeno: rješenjem o nasljeđivanju uknjižba se vrši automatski

· Stranka:

· Prijedlog (2x)

· Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti

· Matični broj nasljednika

· Pristojba od 50,00 kn

 

Privremena mjera

· Službeno: vrši se automatskim putem

· Stranka:

· Prijedlog (2x)

· Dokaz od strane suda (Rješenje)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Zamjena

· Prijedlog (2x)

· Ugovor o zamjeni

· Pristojba od 250,00 kn

*Svi sudionici trebaju izvršiti ovjeru potpisa.

 

Dioba-razvrgnuće suvlasništva

· Prijedlog (2x)

· Diobni ugovor


* Svi djelbenici trebaju izvršiti ovjeru potpisa.

 

Etažiranje

· Prijedlog (2x)

· Etažni elaborat potvrđen po nadležnom tijelu graditeljstva i potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama

· Međusuvlasnički ugovor* (ako se radi o više suvlasnika)

· Ovjereno očitovanje (ako se radi o jednom vlasniku)

· Pristojba od 250,00

*Na ugovoru i očitovanju treba izvršiti ovjeru potpisa.

 

Pretvorba

· Prijedlog (2x)

· Rješenje Trgovačkog suda o brisanju pod. u društvenom vlasništvu i upis poduzeća u vlasništvu

· Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju

· Rješenje o iskazu nekretnina

· Pristojba od 250,00 kn


UKNJIŽBA BRISANJA

 

Doživotnog uživanja

· Prijedlog (2x)

· Smrtni list

· Izjava o dobrovoljnom odricanju sa izvršenom ovjerom potpisa

· Pristojba od 50,00 kn

 

Malodobnosti

· Prijedlog (2x)

· Rodni list (JMBG)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Zabilježbe spora

· Službeno: vrši se automatskim putem

· Stranka:

· Prijedlog (2x)

· Rješenje/Odluka suda

· Pristojba od 50,00 kn

 

Hipoteke

· Prijedlog (2x)

· Izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju sa izvršenom ovjerom potpisa
vjerovnika (ako pravno osobu predstavlja fizička osoba onda se zahtjeva
i potvrda iz registra Trgovačkog suda o ovlaštenju fizičke osobe)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Privremene mjere
Dražbe
Dražbenog ročišta

· Vrši se službenim putem

 


ISPRAVAK

Adrese stanovanja

· Prijedlog (2x)

· Uvjerenje o promjeni adrese stanovanja(MUP)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Broja katastarske čestice, kućnog broja i naziva ulice

· Prijedlog (2x)

· Uvjerenje od katastra (Prijavni list)

· Pristojba od 50,00 kn

 


ZABILJEŽBA

Spora

· Prijedlog (2x)

· Dokaz da se vodi postupak (kod suda ili drugog nadležnog tijela - primjerak tužbe)

· Pristojba od 50,00 kn

 

Starateljstva

· Prijedlog (2x)

· Rješenje Centra za socijalnu skrb sa klauzulom pravomoćnosti

· Pristojba od 50,00 kn

 

Ugovora o doživotnom uzdržavanju

· Prijedlog (2x)

· Ugovor*

· Pristojba od 100,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Brisanje zabilježbe da kod upisa objekta nije priložena lokacijska, građevinska i uporabna dozvola.

prijedlog X 2

pravomoćna dozvola

pristojba 50,00 kn

 

Stranice u izradi !!!